HOOF

Theo Pellissier

Skoolhoof

OUERS

Maretha Eksteen

Voorsitter

Charl du Plessis

Ondervoorsitter

Heidi Smith

Tesourier

Hannes janse van Rensburg

Sport

Trudie Sandrock

Kultuur en Akademie

Marthinus janse van Rensburg

Regsake

Anna-Marie du Toit

HR

Andre Kilian

HR

Junine Prins

Fondsinsameling

OPVOEDERS

Niel Retief

Fasiliteite

Ben Malan

Dissipline

NIE-OPVOEDER

Alicia Taljaard

Sekretaresse

Fasiliteite

LEERDERS

Emma van der Merwe

Hoofdogter

Gideon Lamprecht

Hoofseun

Isabella Eksteen

VRL-voorsitter

OUERVERENIGING

Lenore Retief

Voorsitter: Ouervereniging