Aansoekprosedure – 2025

AANSOEKPROSES: GRAAD 8:  2025

Aansoeke vir graad 8 2025 open op 11 Maart en sluit Vrydag, 12 April 2024 om 14:00.

Die proses is as volg:

STAP 1:  Doen eers aansoek op die WKOD-webtuiste (https://wcedonline.westerncape.gov.za) en bewaar  die bewys van u aansoek op u rekenaar/slimfoon.

STAP 2:  Vul die nie verpligte,  UITDRUKKING VAN BELANGSTELLING-VORM in en heg al die nodige inligting aan.

Hou die volgende inligting gereed op u rekenaar/slimfoon voor u die vorm voltooi:

  • ID-foto van die leerder.
  • Geboortesertifikaat van die leerder.
  • ID van albei ouers of voogde.
  • Laaste rapport (Graad 6 – finale rapport)
  • Bewys van die WKOD-aanlynaansoek

U het nie nodig om enige dokumente by die skool in te handig nie.  Alles word elektronies gedokumenteer. Geen onvolledige aansoeke sal aanvaar word nie. Alle dokumentasie wat verlang word moet aangeheg word om die proses te voltooi.

Ouers sal per sms of e-pos, vanaf 30 Mei tot 5 Junie 2024, deur die WKOD ingelig word aangaande die uitslag van die aansoek.

Ouers moet vanaf 31 Mei tot 19 Junie 2024 aanvaarding op die WKOD-webtuiste aandui waarna die skool verdere korrespondensie sal stuur.

AANSOEKPROSES: GRAAD 9 tot 11:  2025

Aansoeke open op 9 Julie en sluit op 16 Augustus 2024 om 14:00.

Die proses is as volg:

Vul ons aansoekvorm, vakkeusevorm en huidige skool vertroulikevorm in:

Voltooi die aansoekvorm en vakkeusevorm volledig en e-pos na: eileen.debeer@stellies.com

Handig die vertroulikevorm aan die huidige skool vir voltooiing en versending na:  eileen.debeer@stellies.com

Ouers sal verdere korrespondensie vanaf die skool ontvang.