AANSOEK OM TOELATING: 2023

Aansoeke is oop vanaf Maandag 14 Maart tot Vrydag 15 April.

Die proses is as volg:

 1. Doen aansoek op die webtuiste van die WKOD https://wcedonline.westerncape.gov.za/admissions-202223
 2. Stoor bewys van u WKOD-aansoek, soos deur die WKOD verskaf, op u rekenaar/slimfoon.
 3. Laai die Hoërskool Stellenbosch aansoekvorm af en voltooi.
 4. E-pos aansoekvorm en ondersteunende dokumentasie aan: aansoeke@stellies.com.
 5. Alles word elektronies ontvang en gestoor en GEEN harde kopieë sal by skool ontvang word nie.

Die volgende dokumente word verlang. Geen aansoek sal aanvaar word sonder die korrekte dokumentasie nie.

 • Duidelike foto van leerder (Skoolfoto/ID-foto)
 • Afskrif van die leerder se geboortesertifikaat
 • Afskrif van die leerder se paspoort (slegs buitelandse leerders)
 • Afskrifte van die identiteitsdokumente van die leerder se ouers of voogde
 • Afskrifte van die leerder se finale, 2022 rapport en nuutste rapport, indien beskikbaar
 • Motiveringsbrief indien u aansoek laat is
 • Bewys van WKOD aanlynaansoek.
 • Vakkeusevorm (Graad 10 tot 12 alleenlik)
 1. Vanaf 27 Mei tot 2 Junie sal u per sms of e-pos deur die WKOD ingelig word aangaande die uitkoms van u aansoek.
 2. Ouers moet vanaf 27 Mei tot 17 Junie aanvaarding op die WKOD-webtuiste aandui.
 3. Ouers sal verdere korrespondensie vanaf die skool ontvang.

Navrae rakende aansoeke kan gestuur word aan: aansoeke@stellies.com

Aansoekvorm

Laai af

Vakkeusevorm GRAAD 12

Laai af