AANSOEK OM TOELATING: 2022

Neem asseblief kennis van die volgende met betrekking tot aansoeke om toelating tot Hoërskool Stellenbosch:
  • Aansoeke word elektronies ingevul en ingestuur.
  • Indien ouers die aansoeke nie elektronies kan inhandig nie, kan dit aan aansoeke@stellies.com gestuur word. (Kontak Eileen de Beer vir hierdie vorm by eileen.debeer@stellies.com.)
  • Aansoeke open op 16 Februarie en sluit op 26 Maart 2021. Kontak Eileen de Beer vir enige navrae oor aansoeke by eileen.debeer@stellies.com.
  • Hoërskool Stellenbosch se opedag vind op 1 en 2 Maart plaas (15:30 tot 19:30). Daar is ’n beperkte aantal plekke beskikbaar as gevolg van Covid-regulasies. Daar is ook ’n aanlyntoer op 9 Maart om 18:00. Bespreek hier.
Wees asseblief gereed om die volgende dokumente digitaal aan te heg om die aansoek te voltooi:
  • Leerder se identiteitsfoto
  • Afskrif van die leerder se geboortesertifikaat
  • Afskrif van die leerder se paspoort (slegs buitelandse leerders)
  • Afskrifte van die identiteitsdokumente van die leerder se ouers of voogde
  • Afskrifte van die leerder se laaste en vorige jaar se rapporte
  • Motiveringsbrief indien u aansoek laat is

Skool
Skool
Skool en koshuis
Skool en koshuis
Ja
Ja
Nee
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee